Nyheter

og temaer vi er opptatt av

Vårt helsekontrolltilbud er blant annet gruppeundervisning for nattansatte. De ansatte som har deltatt, får også tilbud om individuell helsesamtale. Undervisningsfokuset er hvordan ivareta arbeidshelsa ved nattarbeid, lover, rettigheter og plikter.      ...

Omstillinger og endringer kan føre til jobbusikkerhet, manglende kollegastøtte og høye emosjonelle krav. Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) inviterer til gratis webinar om barnevernansatte på Brusetkollen barnevernsinstitusjon. Her får du vite mer om hvordan de håndterer arbeidsmiljøutfordringer. Kurset holdes torsdag 23 november, så meld deg på. Klikk......

Arbeidstilsynet skal rettleie skolane i korleis dei kan førebygge vald og truslar Utagering mot skoleansatte er dessverre et økende problem. Nå vil Arbeidstilsynet besøke utvalgte kommuner for å gi konkrete råd og veiledning for at klasserommet og skolegården skal bli et tryggere sted. (Foto hentet......

Blant de nye endringene er at det stilles krav om obligatorisk opplæring for alle ansatte i bedriftshelsetjenesten før 01 oktober 2023, og en tydeliggjøring av tjenestenes kjerneoppgaver....

Muskel- og skjelettplager står for omtrent 40 prosent av sjukefråværet i Noreg, det vil seie å vere sjukemeld på grunn av smerter i nakke, skuldrer, ryggen, armane eller beina. Totalt oppgir 68 prosent av tilsette i Noreg at dei har slike plager, og heile 3 av 5 av desse oppgir at plagene er arbeidsrelaterte. Så førebyggingspotensialet er derfor stort. Men vi har ikkje klart i rimeleg grad å utnytte dette potensialet. Bo Veierstred, pensjonert arbeidsmedisinar og seniorforskar ved STAMI, snakkar om førebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager....

Eu prosjektet Gode arbeidsplasser sikrer rett belastning 2020-22 (healthy-workplaces.eu) har gjennom forskning kommet med anbefalt trening tilpasset din arbeidshverdag. En rørlegger, renholdsarbeider, sykepleier, sjåfør og kontoransatt har alle ulike arbeidskrav og treningsbehov. Noen går mye, andre beveger seg lite, noen har stive skuldre og andre har vonde knær. Det er viktig å gjøre øvelser som er tilpasset den enkeltes hverdag....

Er du interessert i å få med deg den nyeste forskningen om fremtidens arbeidsliv og forebyggende tiltak for å sikre gode arbeidsforhold fremover? 18. september arrangerer Den internasjonale arbeidsorganisasjonen, arbeidstilsynene i de nordiske landene og NIVA Education webinar om tematikken. ...

Lurer du på hvordan vi bør arbeide fremover for å sikre et best mulig arbeidsliv som grunnlag for en god velferdsstat? Tirsdag 17.august kl. 12.30 arrangerer STAMI debatt på Arendalsuka med tema "Fremtidens arbeidsmiljø: post korona"....

Onsdag 12. mai kl: 10.00-10.30 arrangerer STAMI et webinar der du kan lære om hva forskningen sier om arbeidsmiljøet til ansatte i barnehage, og hvordan verktøyet "En bra dag på jobb" kan brukes til å skape et godt arbeidsmiljø....

20. april 2021 arrangerte Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) et webinar der du kan lære om hva forskningen sier om arbeidsmiljøet til ansatte i sykehjem, og hvordan det forskningsbaserte verktøyet «En bra dag på jobb» kan brukes til å skape et godt arbeidsmiljø blant ansatte i sykehjem. Verktøyet er spesialtilpasset alle som jobber i sykehjem. Det bygger på forskning og er utviklet gjennom dialog med ledere, tillitsvalgte og ansatte i sektoren....

Hva kreves det av lærere, barnehagelærere og ledere i skole og barnehage som under pandemien står i et konstant stress med press fra ulikt hold og fra ansatte, elever og barn og foresatte? Og hvordan påvirkes de? I STAMI sin nyhetssak omtales podkasten "Lærerrommet", der har Stein Knardahl, forskningsdirektør ved STAMI, snakket om tematikken....

Arbeidsmiljøportalen.no skal formidle informasjon om effektivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Innholdet er bransjerettet og består av kunnskapsbaserte verktøy og fakta som er tilpasset arbeidsmiljøutfordringer i ulike sektorer, virksomheter og bransjer....

I STAMI sin nyeste nyhetssak omtales doktorgraden til Dhaksshaginy Rajalingam, gjesteforsker ved STAMI. I doktorgraden konkluderer Rajalingam med at mobbing i arbeidslivet trolig har mer alvorlige helsekonsekvenser enn tidligere antatt....

Mandag 7.desember kl. 9-10 inviterer STAMI til et webinar hvor arbeidsmiljø settes på agendaen. Representanter fra myndigheter og partene kommer for å presentere og diskutere arbeidsmiljøsatsningen....

Skiftarbeid, nattarbeid og lang arbeidstid er en del av arbeidslivet for mange nordmenn og er viktige risikofaktorer i dagens arbeidsliv. STAMI har nylig deltatt i en ekspertgruppe der de jobbet med å gjennomgå og diskutere en stor mengde vitenskapelige studier knyttet til tematikken. Resultatene fra arbeidet viste at nattarbeid kan tilrettelegges slik at risikoene forbundet med slikt arbeid blir mindre....

FHI har i sin nyhetssak "Råd til arbeidsplasser" samlet råd om smitteforebygging på arbeidsplasser, og råd om bruk av hjemmekontor og fleksibel arbeidstid....

I sesong 1 av podkasten #TaPraten snakkes det om avhengighet fra ulike innfallsvinkler...

Agder Arbeidsmiljø IKS har laget en figur for enkel risikovurdering, steg for steg...

Mange arbeidstakere jobber nå på grunn av koronakrisen hjemmefra. I en slik krevende situasjon er det viktig å huske på at arbeidsmiljøloven gjelder...

STAMI snakker i dette frokostseminaret om verktøyet En bra dag på jobb som skal brukes av bedrifter til å jobbe med og utvikle eget arbeidsmiljø....

Hopp rett ned til innholdet