Nyheter

og temaer vi er opptatt av

Podkasten "På jobben" har i sin episode "Arbeidsmiljøet i krisetid – hva bør vi tenke på?" hatt besøk av Pål Molander, direktør ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt, for å snakke om koronakrisen, arbeidsmiljø og hvordan jobbe med dette under krisen...

Vi ser etter deg som har særskilt kunnskap og interesse for hvordan de psykologiske, sosiale og organisatoriske faktorene på arbeidsplassen påvirker både den enkelte arbeidstaker og arbeidsmiljøet som helhet til å styrke laget vårt...

Digitaliseringen som har foregått i det norske arbeidsliv har endret måten arbeid utføres og organiseres på, med påfølgende konsekvenser for helse og arbeidsmiljø. STAMI har i sin nyeste nyhetssak skrevet om en forskningsrapport som omhandler nettopp dette temaet...

Mange arbeidstakere i Norge opplever en eller annen form for avhengighet. I sesong 1 av podkasten #TaPraten snakkes det om nettopp dette teamet fra ulike innfallsvinkler...

Koronakrisen har endret arbeidshverdagen til mange arbeidstakere, og flere forteller om at den nye situasjonen er krevende. Helsedirektoratet har utviklet en helt ny veileder med gode råd til hvordan man kan ta vare på kolleger og seg selv under pandemien...

Mange gravide er utrygge og usikre på konsekvensene av å bli covid-19-smittet. STAMI har i sin nyeste nyhetssak skrevet om gode anbefalinger og råd til gravide arbeidstakere og deres arbeidsgivere...

Det planlagte kurset i arbeidsmiljøopplæring/40 timers HMS-kurs vil bli gjennomført denne våren, men da på en digital plattform. Påmelding gjøres via vår hjemmeside....

Som arbeidsgiver er det ditt ansvar å kartlegge og risikovurdere alle farer og problemer for dine ansatte på arbeidsplassen. Agder Arbeidsmiljø IKS skal nå ta deg igjennom enkel risikovurdering, steg for steg....

STAMI har utviklet en nyhetssak hvor de ser på hvilke utfordringer som kan oppstå i den nye hverdagen med hjemmekontor. De har også utviklet noen råd for en bedre hjemmekontorhverdag...

Våre HMS-Rådgivere vil være tilgjengelige hele påsken via Agder Arbeidsmiljø IKS sin fellestelefon og e-post. Dersom du har behov for en samtale kan du ta kontakt på telefon 37 00 67 80 eller e-post agder.arbeidsmiljo@aa-miljo.no....

Mange arbeidstakere har opplevd den siste tiden at arbeidsstedet deres er midlertidig stengt, og de har fått beskjed om at de i stedet må arbeide hjemmefra. I en slik krevende situasjon er det viktig å huske på at arbeidsmiljøloven gjelder. ...

Savner du det høyderegulerbare bordet ditt i disse hjemmekontortider? Det gjør vi i Agder Arbeidsmiljø IKS også. På gårsdagens møte på teams kom det frem et godt forslag med å ta frem strykebrettet som alternativ løsning for hev og senk pult...

STAMI snakker i dette frokostseminaret om verktøyet En bra dag på jobb som skal brukes av bedrifter til å jobbe med og utvikle eget arbeidsmiljø....

X