Vi gir gruppeundervisning for nattansatte

Vårt helsekontrolltilbud er blant annet gruppeundervisning for nattansatte. De ansatte som har deltatt, får også tilbud om individuell helsesamtale.

Undervisningsfokuset er hvordan ivareta arbeidshelsa ved nattarbeid, lover, rettigheter og plikter.

 

 

 Hopp rett ned til innholdet