Agder Arbeidsmiljø IKS Veien til mestring
og arbeidsglede

Agder Arbeidsmiljø IKS er en godkjent bedriftshelsetjeneste. Vi har faglig styrke, lang erfaring og kan vise til gode resultater.

Våre fagområder og tjenester

Kursoversikt

22 - 24 mars 2022 + 10 mai 2022: ARBEIDSMILJØOPPLÆRING

Arbeidsmiljøopplæring/40 timers kurs:

 

Dato: 22- 24 mars 2022 + 10 mai 2022

Tidspunkt: 09:00 – 15:30

Sted: Salen administrasjonsbygget på Fløyheia i Arendal.

Pris: kr. 2 400 for hver ansatt hos våre eiere og kunder. Kr. 9 000 for andre.

Påmeldingsfrist: 01 mars 2022

 

Klikk her for å melde deg på kurset! 

08 februar 2022: SAMLING FOR FORFLYTNIGNSKONTAKTER I INSTUTISJON

Samling for forflytningskontakter i institusjon:

 

Dato: 08 februar 2022

Tidspunkt: 09:00 – 14:00

Sted: Salen, Administrasjonsbygget på Fløyheia i Arendal.

Påmeldingsfrist: 01 februar 2022

Antall plasser: 30

 

Klikk her for å melde deg på kurset! 

Klikk her for å se programmet

09 februar 2022: SAMLING FOR FORFLYTNIGNSKONTAKTER I HJEMMETJENESTEN

Samling for forflytningskontakter i hjemmetjenesten:

 

Dato: 09 februar 2022

Tidspunkt: 09:00 – 14:00

Sted: Salen, Administrasjonsbygget på Fløyheia i Arendal.

Påmeldingsfrist: 01 februar 2022

Antall plasser: 30

 

Klikk her for å melde deg på kurset! 

Klikk her for å se programmet

Agder Arbeidsmiljø IKS
Vi har faglig styrke, lang erfaring og kan vise til gode resultater.
Agder Arbeidsmiljø IKS
Vi har fokus på det forebyggende og helsefremmende arbeidsmiljø. Der hvor «skaden har skjedd» bistår vi i gjenoppretting.

Spørsmål vi ofte får

Hvordan skal AMU (arbeidsmiljøutvalg) settes sammen?

Arbeidsgiver og arbeidstaker skal være representert med like mange representanter. Flest mulig ulike grupper innen virksomheten bør være representert. Utvalget skal ha minimum fire medlemmer, men bør ikke bestå av flere enn åtte personer. Medlemmene velges for to år av gangen.

Leder velges blant medlemmer i AMU, og annen hver gang fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Hva er AMUs oppgaver?

Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten, og følge nøye med på utviklingen av arbeidsmiljøet.

Hva slags opplæring må verneombud ha?

Opplæringen skal gi kunnskap om hvordan verne- og miljøarbeid skal drives.

Viktige områder er ergonomi, støy, belysning, klima og trivselskapende tiltak, forebygging av ulykker, bruk av personlig verneutstyr med mer. I tillegg skal opplæringen gi innføring i arbeidsmiljøloven og annet relevant regelverk.

Opplæringen skal normalt være på minst 40 timer.

Hvordan og hvorfor foretar vi risikovurderinger?

Risikovurdering av farer og problemer trenger ikke å være komplisert. Omfanget varierer med størrelsen på arbeidsplassen og hva slags arbeid man utfører.
Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

  • Hva kan gå galt?
  • Hva kan vi gjøre for å forhindre dette?
  • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

 

Risikovurderingen skal gjennomføres i samarbeid med arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte.
Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere alle farer og problemer og vurdere risikoen knyttet til arbeidet. Arbeidsgiver har ansvar for at dette blir gjennomført. Målet er at ingen blir skadet eller syk på grunn av arbeidet.

Hvilke virksomheter må være tilknyttet en BHT?

Alle arbeidsgivere har plikt til å knytte virksomheten sin til en godkjent bedriftshelsetjeneste dersom risikoforholdene tilsier det. Arbeidstilsynet kan derfor pålegge enhver virksomhet å knytte til seg en godkjent BHT dersom vi ser et særlig behov for overvåking av arbeidsmiljøet eller kontroll av helsen til de ansatte i virksomheten.

Hva er bedriftshelsetjenestens rolle og ansvar?

Bedriftshelsetjenesten skal ha generell kompetanse om forebyggende arbeidsmiljøarbeid og aktuelle arbeidsmiljøforhold og være godt kjent i den spesielle virksomheten.

BHT skal være fagkyndige og rådgivende innen forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og skal bistå arbeidsgiver og de ansatte med å følge med og følge opp arbeidsmiljøet og komme med forslag til forbedringer. BHT har likevel ikke et selvstendig ansvar for arbeidsmiljøet i virksomheten – det er arbeidsgivers ansvar å be om råd.

Aktuelt

Hva sier kundene

X