Agder Arbeidsmiljø IKS er en godkjent bedriftshelsetjeneste. Vi har faglig styrke, lang erfaring og kan vise til gode resultater.

Våre fagområder og tjenester

Kursoversikt

Arbeidsmiljøopplæring

40 timers arbeidsmiljøopplæring våren 2024

Dato: 19.-21. mars og 07. mai.

Tidspunkt: 09:00-15:30

Sted: Salen administrasjonsbygget Agder fylkeskommune på Fløyheia i Arendal

Pris: kr. 2.900 for hver ansatt hos våre deltakere og kunder. Kr. 9. 500 for andre.

Påmeldingsfrist: 08 mars 2024

Her kan du lese mer om innholdet og melde deg på.

HMS og Kvalitet- Når lovverk står mot hverandre

Ønsker du bedre innsikt i skillet mellom HMS, personaloppfølging og tjenesteutøvelse?

 

Da kan du melde deg på kurs hos oss. Vi har invitert advokat Jørgen Samuelsen som vil gi deg mer innsikt i motstridende vernehensyn. Han vil ha fokus på arbeidsmiljøloven og lovverk knyttet opp mot tjenesteleveranse.

 

Sist vi arrangert dette kurset var etterspørselen stor. Vi har kun 24 plasser, så her må du være rask på labben.

 

 

 

Forflytningskontakter i institusjon

Vi inviterer til samling for forflytningskontakter i institusjon.

Sted: Bedriftsveien 22, Krøgenes

Dato: 27.02.2024

Tidspunkt: 09:00- 14:00

Påmeldingsfrist: 20 februar 2024

Forflytningskontakter i hjemmetjenesten

Vi inviterer til samling for forflytningskontakter i hjemmetjenesten.

Sted: Bedriftsveien 22, Krøgenes

Dato: 28.02.2024

Tidspunkt: 09:00- 14:00

Påmeldingsfrist: 20 februar 2024

Illustrasjonsbilde Agder Arbeidsmiljø IKS
Vi har faglig styrke, lang erfaring og kan vise til gode resultater.
Illustrasjonsbilde Agder Arbeidsmiljø IKS.
Vi har fokus på det forebyggende og helsefremmende arbeidsmiljø. Der hvor “skaden har skjedd” bistår vi i gjenoppretting.

Spørsmål vi ofte får

Hvordan skal AMU (arbeidsmiljøutvalg) settes sammen?

Arbeidsgiver og arbeidstaker skal være representert med like mange representanter. Flest mulig ulike grupper innen virksomheten bør være representert. Utvalget skal ha minimum fire medlemmer, men bør ikke bestå av flere enn åtte personer. Medlemmene velges for to år av gangen.

Leder velges blant medlemmer i AMU, og annen hver gang fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Hva er AMUs oppgaver?

Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten, og følge nøye med på utviklingen av arbeidsmiljøet.

Hva slags opplæring må verneombud ha?

Opplæringen skal gi kunnskap om hvordan verne- og miljøarbeid skal drives.

Viktige områder er ergonomi, støy, belysning, klima og trivselskapende tiltak, forebygging av ulykker, bruk av personlig verneutstyr med mer. I tillegg skal opplæringen gi innføring i arbeidsmiljøloven og annet relevant regelverk.

Opplæringen skal normalt være på minst 40 timer.

Hvordan og hvorfor foretar vi risikovurderinger?

Risikovurdering av farer og problemer trenger ikke å være komplisert. Omfanget varierer med størrelsen på arbeidsplassen og hva slags arbeid man utfører.
Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

  • Hva kan gå galt?
  • Hva kan vi gjøre for å forhindre dette?
  • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

 

Risikovurderingen skal gjennomføres i samarbeid med arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte.
Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere alle farer og problemer og vurdere risikoen knyttet til arbeidet. Arbeidsgiver har ansvar for at dette blir gjennomført. Målet er at ingen blir skadet eller syk på grunn av arbeidet.

Hvilke virksomheter må være tilknyttet en BHT?

Alle arbeidsgivere har plikt til å knytte virksomheten sin til en godkjent bedriftshelsetjeneste dersom risikoforholdene tilsier det. Arbeidstilsynet kan derfor pålegge enhver virksomhet å knytte til seg en godkjent BHT dersom vi ser et særlig behov for overvåking av arbeidsmiljøet eller kontroll av helsen til de ansatte i virksomheten.

Hva er bedriftshelsetjenestens rolle og ansvar?

Bedriftshelsetjenesten skal ha generell kompetanse om forebyggende arbeidsmiljøarbeid og aktuelle arbeidsmiljøforhold og være godt kjent i den spesielle virksomheten.

BHT skal være fagkyndige og rådgivende innen forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og skal bistå arbeidsgiver og de ansatte med å følge med og følge opp arbeidsmiljøet og komme med forslag til forbedringer. BHT har likevel ikke et selvstendig ansvar for arbeidsmiljøet i virksomheten – det er arbeidsgivers ansvar å be om råd.

Aktuelt

Hva sier kundene

Hopp rett ned til innholdet