Agder Arbeidsmiljø IKS er en godkjent bedriftshelsetjeneste. Vi har faglig styrke, lang erfaring og kan vise til gode resultater.

Vi har fokus på det forebyggende og helsefremmende arbeidsmiljø. Der hvor “skaden har skjedd” bistår vi i gjenoppretting.

Våre fagområder og tjenester

HMS Systematikk

Arbeidsplassen er en av de viktigste arenaene for mennesket i dagens samfunn. Arbeidssituasjonen skal til enhver tid være preget av lavest mulig risiko og få arbeidsulykker, og samtidig være helsefremmende og meningsfylt. I lovverket stilles det mange forskjellige krav til det fysiske, organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet.

 

Les mer om HMS-systematikk

Arbeidsmedisin

Fagområdet dekker tiltak rettet mot forebygging av arbeidsrelatert sykdom, helsekontroller og gjenopprettende tiltak der skade har skjedd.
Vi møter personalet i grupper eller individuelt, vurdert i forhold til hva som ønskes av bistand.

Kompetanseområdet tar for seg balansen mellom den ansattes funksjon og arbeidsevne, arbeidsgivers krav til stillingen og hvilke tilretteleggingsmuligheter som finnes. Etter risikovurdering vil det for noen være nødvendig med spesifikke helsekontroller og eller smitteforebyggende tiltak. Agder Arbeidsmiljø IKS har kompetanse innen forebyggende og oppfølgende tiltak.

 

Les mer om Arbeidsmedisin

Organisatoriske forhold

Hvordan virksomheten velger å organiser arbeidet har betydning for den enkelte arbeidstaker, teamet, avdelingen og organisasjonen som helhet.

 

Les mer om Organisatoriske forhold

Yrkeshygiene

Yrkeshygiene dreier seg om identifikasjon og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, vurdering av risiko for helseskade og forslag til forebyggende tiltak.

 

Les mer om Yrkeshygiene

Psykososialt arbeidsmiljø

Mennesket er virksomhetens viktigste ressurs, og derfor er det spesielt viktig hvordan man gjør seg nytte av og behandler enkeltmennesker og grupper på arbeidsplassen.

 

Les mer om Psykososialt arbeidsmiljø

Ergonomi

Alt vi gjør på jobben, har en “kroppslig” side. Enten vi sitter ved en PC, jobber med barn, jobber med renhold eller pleier gamle, så bruker vi kroppen. Arbeidsoppgaver kan være mer eller mindre belastende. De fleste belastninger gjør oss sterkere og holder oss i form. Andre belastninger får vi i mengder og måter som ikke bare gjør oss godt. Opplevelsen av belastningene, og hva de gjør med oss, vil avhenge av hvem vi er og hvordan vi har det.

 

Les mer om Ergonomi

Kursoversikt

40 timers kurs i arbeidsmiljøopplæring

Høstens kurs er klart for påmelding.

Dato: 15 – 17 oktober 2024 og 15 januar 2025  

Tidspunkt: 09:00 – 15:30 

Sted: Salen, administrasjonsbygget Agder fylkeskommune på Fløyheia i Arendal  

Pris: For våre deltakere og kunder: kr. 2.900,- pr. ansatt. Andre kunder betaler kr. 9.500,- pr. ansatt

Påmeldingsfrist: 01. Oktober 2024

Kurs for nye forflytningskontakter

Heldagskurs for nye forflytningskontakter

Dato: onsdag 13 november 2024

Tidspunkt: 09:00 – 15:30 

Sted: Øvingsrommet på Helse- og oppvekstfag, Tvedestrand videregående skole

Du finner program i påmeldingskjemaet.

Påmeldingsfrist: 05 november 2024

Spørsmål vi ofte får

Hvordan skal AMU (arbeidsmiljøutvalg) settes sammen?

Arbeidsgiver og arbeidstaker skal være representert med like mange representanter. Flest mulig ulike grupper innen virksomheten bør være representert. Utvalget skal ha minimum fire medlemmer, men bør ikke bestå av flere enn åtte personer. Medlemmene velges for to år av gangen.

Leder velges blant medlemmer i AMU, og annen hver gang fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Hva er AMUs oppgaver?

Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten, og følge nøye med på utviklingen av arbeidsmiljøet.

Hva slags opplæring må verneombud ha?

Opplæringen skal gi kunnskap om hvordan verne- og miljøarbeid skal drives.

Viktige områder er ergonomi, støy, belysning, klima og trivselskapende tiltak, forebygging av ulykker, bruk av personlig verneutstyr med mer. I tillegg skal opplæringen gi innføring i arbeidsmiljøloven og annet relevant regelverk.

Opplæringen skal normalt være på minst 40 timer.

Hvordan og hvorfor foretar vi risikovurderinger?

Risikovurdering av farer og problemer trenger ikke å være komplisert. Omfanget varierer med størrelsen på arbeidsplassen og hva slags arbeid man utfører.
Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

  • Hva kan gå galt?
  • Hva kan vi gjøre for å forhindre dette?
  • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

 

Risikovurderingen skal gjennomføres i samarbeid med arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte.
Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere alle farer og problemer og vurdere risikoen knyttet til arbeidet. Arbeidsgiver har ansvar for at dette blir gjennomført. Målet er at ingen blir skadet eller syk på grunn av arbeidet.

Hvilke virksomheter må være tilknyttet en BHT?

Alle arbeidsgivere har plikt til å knytte virksomheten sin til en godkjent bedriftshelsetjeneste dersom risikoforholdene tilsier det. Arbeidstilsynet kan derfor pålegge enhver virksomhet å knytte til seg en godkjent BHT dersom vi ser et særlig behov for overvåking av arbeidsmiljøet eller kontroll av helsen til de ansatte i virksomheten.

Hva er bedriftshelsetjenestens rolle og ansvar?

Bedriftshelsetjenesten skal ha generell kompetanse om forebyggende arbeidsmiljøarbeid og aktuelle arbeidsmiljøforhold og være godt kjent i den spesielle virksomheten.

BHT skal være fagkyndige og rådgivende innen forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og skal bistå arbeidsgiver og de ansatte med å følge med og følge opp arbeidsmiljøet og komme med forslag til forbedringer. BHT har likevel ikke et selvstendig ansvar for arbeidsmiljøet i virksomheten – det er arbeidsgivers ansvar å be om råd.

Aktuelt

Hva sier kundene

Hopp rett ned til innholdet