Agder Arbeidsmiljø IKS er en godkjent bedriftshelsetjeneste. Vi har faglig styrke, lang erfaring og kan vise til gode resultater.

Våre fagområder og tjenester

Kursoversikt

06.05.20: ARBEIDSMILJØOPPLÆRING, KRISTIANSAND

Arbeidsmiljøopplæring/40 timers kurs i Kristiansand:

 

Målgruppe: ledere, verneombud, tillitsvalgte og andre interesserte.

Dato: 6 – 8 mai + 28 september

Tidspunkt: 09:00 – 15:30

Sted: Tordenskjoldsgate 65, Kristiansand

Antall plasser: 25

Pris: kr. 2 400 for hver ansatt hos våre eier og kunder. Kr. 9 000 for andre.

 

Se program her

15.09.20: ARBEIDSMILJØOPPLÆRING, ARENDAL

Arbeidsmiljøopplæring/40 timers kurs i Arendal:

 

Dato: 15 – 17 september + 9 desember

Tidspunkt: 09:00 – 15:30

Sted: Bedriftsveien 9 (Durapart), Arendal

Antall  plasser: 25

Pris: kr. 2 400 for hver ansatt hos våre eier og kunder. Kr. 9 000 for andre.

 

Se program her

Agder Arbeidsmiljø IKS
Vi har faglig styrke, lang erfaring og kan vise til gode resultater.
Agder Arbeidsmiljø IKS
Vi har fokus på det forebyggende og helsefremmende arbeidsmiljø. Der hvor «skaden har skjedd» bistår vi i gjenoppretting.

Spørsmål vi ofte får

Hvordan skal AMU (arbeidsmiljøutvalg) settes sammen?

Arbeidsgiver og arbeidstaker skal være representert med like mange representanter. Flest mulig ulike grupper innen virksomheten bør være representert. Utvalget skal ha minimum fire medlemmer, men bør ikke bestå av flere enn åtte personer. Medlemmene velges for to år av gangen.

Leder velges blant medlemmer i AMU, og annen hver gang fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Hva er AMUs oppgaver?

Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten, og følge nøye med på utviklingen av arbeidsmiljøet.

Hva slags opplæring må verneombud ha?

Opplæringen skal gi kunnskap om hvordan verne- og miljøarbeid skal drives.

Viktige områder er ergonomi, støy, belysning, klima og trivselskapende tiltak, forebygging av ulykker, bruk av personlig verneutstyr med mer. I tillegg skal opplæringen gi innføring i arbeidsmiljøloven og annet relevant regelverk.

Opplæringen skal normalt være på minst 40 timer.

Hvordan og hvorfor foretar vi risikovurderinger?

Risikovurdering av farer og problemer trenger ikke å være komplisert. Omfanget varierer med størrelsen på arbeidsplassen og hva slags arbeid man utfører.
Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

  • Hva kan gå galt?
  • Hva kan vi gjøre for å forhindre dette?
  • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

 

Risikovurderingen skal gjennomføres i samarbeid med arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte.
Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere alle farer og problemer og vurdere risikoen knyttet til arbeidet. Arbeidsgiver har ansvar for at dette blir gjennomført. Målet er at ingen blir skadet eller syk på grunn av arbeidet.

Hvilke virksomheter må være tilknyttet en BHT?

Alle arbeidsgivere har plikt til å knytte virksomheten sin til en godkjent bedriftshelsetjeneste dersom risikoforholdene tilsier det. Arbeidstilsynet kan derfor pålegge enhver virksomhet å knytte til seg en godkjent BHT dersom vi ser et særlig behov for overvåking av arbeidsmiljøet eller kontroll av helsen til de ansatte i virksomheten.

Hva er bedriftshelsetjenestens rolle og ansvar?

Bedriftshelsetjenesten skal ha generell kompetanse om forebyggende arbeidsmiljøarbeid og aktuelle arbeidsmiljøforhold og være godt kjent i den spesielle virksomheten.

BHT skal være fagkyndige og rådgivende innen forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og skal bistå arbeidsgiver og de ansatte med å følge med og følge opp arbeidsmiljøet og komme med forslag til forbedringer. BHT har likevel ikke et selvstendig ansvar for arbeidsmiljøet i virksomheten – det er arbeidsgivers ansvar å be om råd.

Aktuelt

  • Mange arbeidstakere har opplevd den siste tiden at arbeidsstedet deres er midlertidig stengt, og de har fått beskjed om at de i stedet må arbeide hjemmefra. I en slik krevende situasjon er det viktig å huske på at arbeidsmiljøloven gjelder. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at ansatte til enhver tid har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og i den sammenheng er det viktig at arbeidsgiver snakker ofte med sine ansatte....

  • Savner du det høyderegulerbare bordet ditt i disse hjemmekontortider? Det gjør vi i Agder Arbeidsmiljø IKS også. På gårsdagens møte på teams kom det frem et godt forslag med å ta frem strykebrettet som alternativ løsning for hev og senk pult...

  • Mange opplever i disse dager at de plutselig sitter i en helt ny arbeidehverdag med hjemmekontor. Agder Arbeidsmiljø IKS har utviklet enkle tips til deg som sitter hjemme!...

Hva sier kundene

X