Agder Arbeidsmiljø IKS

Veien til mestring og arbeidshelse!

Vi er en godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT). Selskapet har lang erfaring og kompetanse innenfor BHT og Helse, Miljø og Sikkerhetsarbeid (HMS). Vi eies av Arendal kommune, Froland kommune og Agder fylkeskommune. Vi yter også tjenester til andre bedrifter.

Vi byr på fagkompetanse og bred erfaring

I Agder Arbeidsmiljø IKS har vi bred fagkompetanse og mye erfaring. Vi tilpasser arbeidsverktøyet til hvert enkelt oppdrag ut fra en helhetlig tankegang. Vi ønsker først og fremst å bidra gjennom vårt fokus på det forebyggende og helsefremmende arbeidsmiljø, men bistår også med gjenoppretting «når skaden har oppstått».
Alle ansatte i Agder Arbeidsmiljø har selvsagt taushetsplikt.
Vi bruker kunnskap basert på forskning, fagkompetanse, gjeldende regelverk og systematikk, når vi bistår virksomhetene i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold.
Alle ansatte i Agder Arbeidsmiljø IKS skal ha en fri og uavhengig stilling i alle arbeidsmiljøspørsmål.

Kontaktpersoner

Inger-Lise Hognerud

Arbeidsområder:
Daglig ledelse og drift av selskapet. Psykososialt arbeidsmiljø og organisatoriske forhold.

Utdanning:
Jurist. Videreutdanning i individuell og kollektiv arbeidsrett og ledelse.

Inger-Lise Hognerud

Daglig leder
Telefon 41 23 27 37
Bente Olsen, Agder Arbeidsmiljø IKS

Arbeidsområder:
Merkantile oppgaver.

Utdanning:
Sekretær/Grunnkurs for BHT personell.

Bente Olsen

Sekretær
Tel. 37 00 67 80/91 66 46 29
Bjørn Arne Helgesen

Arbeidsområder:
Psykososialt arbeidsmiljø og organisatoriske forhold. Sykefravær.

Utdanning:
Sosionom, videreutdanning i bl.a. økonomi og administrasjon, personalledelse og veiledning. Grunnkurs og videreutdanningsprogrammet for BHT ved Statens Arbeidsmiljø Institutt.

Bjørn Arne Helgesen

HMS rådgiver
Telefon 97 05 09 57
Laila Helen Venaas, Agder Arbeidsmiljø IKS

Arbeidsområde:
Arbeidsmedisin.

Utdanning:
Sykepleier. Førstehjelpsinstruktør. Grunnkurs for BHT ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Laila Helen Venaas

HMS rådgiver/Sykepleier
Telefon 93 49 98 62
Madeleine_800x1000

Arbeidsområder:
Psykososialt arbeidsmiljø og organisatoriske forhold.

Utdanning:
Master i arbeidslivspedagogikk (læring, teknologi og arbeid).

Madeleine V. Urdal

HMS rådgiver
Telefon 92 21 28 80
Ingard Kana

Arbeidsområder:
Psykososialt arbeidsmiljø og organisatoriske forhold.

Utdanning:
Bachelor i teologi med pedagogikk. Videreutdanning i bl.a. konflikthåndtering, mekling og godkjent faktaundersøker. Grunnkurs for BHT personell ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Ingard Kana

HMS rådgiver
Telefon 91 13 59 43
Tone Marie Trondal

Arbeidsområder:
Ergonomi.

Utdanning:
Ergoterapeut. Videreutdanning i Helse- og sosial administrasjon. Godkjent arbeidsplassvurderer for NAV. Grunnkurs og videreutdanningsprogram for BHT ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Tone Marie Trondal

HMS rådgiver/Ergoterapeut
Telefon 98 03 35 46
Gunn M. Gundersen

Arbeidsområder:
Arbeidsmedisin.

Utdanning:
Sykepleier. Videreutdanning i blant annet offentlig administrasjon og ledelse.
Førstehjelpsinstruktør. Grunnkurs og videreutdanningsprogram for BHT ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Gunn M. Gundersen

HMS rådgiver/Sykepleier
Telefon 97 07 46 48
Stine Schelderup Ruud

Arbeidsområder:
Psykososialt arbeidsmiljø og organisatoriske forhold.

Utdanning:
Master i arbeids- og organisasjonspsykologi. Fordypningskurs i konflikthåndtering og faktaundersøkselse.

Stine Schjelderup Ruud

HMS rådgiver
Telefon 90 25 34 54
Nicolai Nicolaisen

Arbeidsområder:
Yrkeshygiene.

Utdanning:
Ingeniør med videreutdanning i blant annet pedagogikk og HMS.

Nicolai Nicolaisen

HMS rådgiver/Yrkeshygieniker
Telefon 97 16 39 13
Alexander Nystedt

Arbeidsområde:
Arbeidsmedisin.

Utdanning:
Spesialist i allmenn medisin. Flere spesialiseringer innenfor arbeidsmedisinfeltet bla. sjøfartsmedisin og dykkermedisin.

Alexander Nystedt

Lege

e-post

telefon

Hvem kan kontakte oss?

Alle ansatte, ledere, verneombud og tillitsvalgte hos våre eiere og kunder, kan ta kontakt med oss. Vi oppfordrer alltid til å ta opp arbeidsmiljøspørsmål direkte med leder eller verneombud. Dersom kontakten fører til oppfølging, vil alltid leder og eventuelt verneombud/tillitsvalgt bli involvert i videre gjennomføring av oppdraget. Vår bistand vil alltid være forankret i Arbeidsmiljøloven og forskriftene.
Agder Arbeidsmiljø IKS

Våre eiere og styre

Vi eies av Arendal kommune, Froland kommune og Agder fylkeskommune.
Representantskapet består av:
  • Rådmann Harald Danielsen, Arendal kommune
  • Rådmann Bo Andre Longum, Froland Kommune
  • Fylkesrådmann Tine Sundtoft, Agder fylkeskommune
Styret består av:
  • Leiv Egil Thorsen (leder)
  • Guttorm Fevang (nestleder)
  • Inger Mari Hansen Søvig, styremedlem
  • Anne-Liv Garmann-Johnsen, styremedlem
  • Ingard Einar Kana, styremedlem ansattes representant
Varamedlemmer:
Andreas Poppe, Grete Nærbø, Jan Kåre Ask, Liv Ingjerd Byrkjeland og Tone Marie Trondal.
X