Agder Arbeidsmiljø IKS

Sammen om bærekraftige arbeidsmiljøer på Agder

Vi er en godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT). Selskapet har lang erfaring og kompetanse innenfor BHT og Helse, Miljø og Sikkerhetsarbeid (HMS). Vi eies av kommunene Arendal, Åmli og Froland samt Agder fylkeskommune. Vi yter også tjenester til andre bedrifter.

Vi byr på fagkompetanse og bred erfaring

I Agder Arbeidsmiljø IKS har vi bred fagkompetanse og mye erfaring. Vi tilpasser arbeidsverktøyet til hvert enkelt oppdrag ut fra en helhetlig tankegang. Vi ønsker først og fremst å bidra gjennom vårt fokus på det forebyggende og helsefremmende arbeidsmiljø, men bistår også med gjenoppretting “når skaden har oppstått”.
Alle ansatte i Agder Arbeidsmiljø har selvsagt taushetsplikt.

 

Vi bruker kunnskap basert på forskning, fagkompetanse, gjeldende regelverk og systematikk, når vi bistår virksomhetene i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold.

Kontaktpersoner

Jan Øyvind Evensen

Arbeidsområder:
Daglig ledelse og drift av selskapet.

Utdanning:
Bilskadetekniker. Helsefagarbeider. Videreutdanning i ledelse.
Spesialkompetanse innen:
Prosjektledelse, endringsledelse, konflikt- og krisehåndtering, og forebygging av vold og trusler

Jan Øyvind Evensen

Daglig leder
Telefon 99 29 61 94
Foto Mona Hauglid_0148

Arbeidsområde:
Psykososialt arbeidsmiljø og organisatoriske forhold.

Utdanning:
Bachelor barnehagelærer. Master i innovasjon og ledelse.

Katrine Hopen

HMS-rådgiver
Telefon 41 20 19 43
Laila Helen Venaas, Agder Arbeidsmiljø IKS

Arbeidsområde:
Arbeidsmedisin.

Utdanning:
Sykepleier. Førstehjelpsinstruktør. Grunnkurs for BHT ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Laila Helen Venaas

HMS rådgiver/Sykepleier
Telefon 93 49 98 62
Madeleine_800x1000

Arbeidsområder:
Psykososialt arbeidsmiljø og organisatoriske forhold.

Utdanning:
Master i arbeidslivspedagogikk (læring, teknologi og arbeid). Grunnkurs for BHT ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Madeleine V. Urdal

HMS rådgiver
Telefon 92 21 28 80
Ingard Kana

Arbeidsområder:
Psykososialt arbeidsmiljø og organisatoriske forhold.

Utdanning:
Bachelor i teologi med pedagogikk. Videreutdanning i bl.a. konflikthåndtering, mekling og sertifisert faktaundersøker via Arbeidsmiljøspesialistene AS. Grunnkurs for BHT ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Ingard Kana

HMS rådgiver
Telefon 91 13 59 43
Tone Marie Trondal

Arbeidsområder:
Ergonomi.

Utdanning:
Ergoterapeut. Videreutdanning i Helse- og sosial administrasjon. Godkjent arbeidsplassvurderer for NAV. Grunnkurs og videreutdanningsprogram for BHT ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Tone Marie Trondal

HMS rådgiver/ErgoterapeutTelefon 98 03 35 46
Line lite

Arbeidsområder:
Psykososialt arbeidsmiljø og organisatoriske forhold. Systematisk HMS (ergonomi)

Utdanning:
Bachelor i fysioterapi, spesialist i ergonomi, helsefremmende og forebyggende arbeidshelse. Videreutdanning i veiledning og konflikthåndtering, grunnkurs i bedriftshelsetjeneste (STAMI/NTNU).

Line Hannevik Olsen

HMS rådgiver
Telefon 91 37 67 97
Anne Nesset Eilertsen

Arbeidsområde:
Arbeidsmedisin

Utdanning:
Bachelor i Sykepleie. Videreutdanning i Veiledningspedagogikk og Kartlegging av Pasienter i Kommunehelsetjenesten. Videreutdanning i Lindrende Omsorg.

Anne Nesset Eilertsen

HMS rådgiver/Sykepleier
Telefon 98 23 33 03
Nicolai Nicolaisen

Arbeidsområde:
Yrkeshygieniker

Utdanning:
Ingeniør med videreutdanning i blant annet pedagogikk og HMS. Grunnkurs for BHT ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Nicolai Nicolaisen

HMS rådgiver/Yrkeshygieniker
Telefon 97 16 39 13
Bjørn Arne Helgesen

Arbeidsområder:
Psykososialt arbeidsmiljø og organisatoriske forhold. Sykefravær.

Utdanning:
Sosionom, videreutdanning i bl.a. økonomi og administrasjon, personalledelse og veiledning. Grunnkurs og videreutdanningsprogrammet for BHT ved Statens Arbeidsmiljø Institutt.

Bjørn Arne Helgesen

HMS rådgiver
Telefon 97 05 09 57
Bente Solberg

Arbeidsområde:
Administrasjon og HMS systematikk.

Utdanning:
Bachelor i reiseliv med fordypning i arrangementsledelse.
Executive Master of Business Administration med fordypning i teamutvikling.

Bente Solberg

Administrasjons- og HMS rådgiverTelefon 92 48 07 07
Alexander Nystedt

Arbeidsområde:
Arbeidsmedisin.

Utdanning:
Spesialist i allmenn medisin. Flere spesialiseringer innenfor arbeidsmedisinfeltet bla. sjøfartsmedisin og dykkermedisin.

Alexander Nystedt

Lege

Hvem kan kontakte oss?

Alle ansatte, ledere, verneombud og tillitsvalgte hos våre eiere og kunder, kan ta kontakt med oss. Vi oppfordrer alltid til å ta opp arbeidsmiljøspørsmål direkte med leder eller verneombud. Dersom kontakten fører til oppfølging, vil alltid leder og eventuelt verneombud/tillitsvalgt bli involvert i videre gjennomføring av oppdraget. Vår bistand vil alltid være forankret i Arbeidsmiljøloven og forskriftene.

Våre eiere og styre

Vi eies av kommunene Arendal, Åmli og Froland samt Agder fylkeskommune. Kommuner som ønsker å bli en del av vårt selskap er velkomne til å ta kontakt med daglig leder.
Representantskapet består av:
 • Kommunedirektør Karl Mork, Arendal kommune
 • Kommunedirektør Christina Ødegård, Åmli kommune
 • Kommunedirektør Bo Andre Longum, Froland Kommune
 • Fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft, Agder fylkeskommune
Styret består av:
 • Harald Danielsen (leder)
 • Guttorm Fevang (nestleder)
 • Ebba Laabakk, styremedlem
 • Anne-Liv Garmann-Johnsen, styremedlem
 • Ingard Einar Kana, styremedlem ansattes representant
Varamedlemmer:
 • Laila Nylund
 • Liv Ingjerd Jørgensen
 • Lise Solgaard
 • Andreas Poppe
Logo Agder fylkeskommune
Logo Arendal kommune
Logo Froland kommune
Hopp rett ned til innholdet