Vi er din samarbeidspartner

i HMS og BHT-saker

Kontakt oss på e-post eller telefon 37 00 67 80 mellom kl. 9 – 15.

Agder Arbeidsmiljø IKS

Besøksadresse / leveringsadresse:
Ragnvald Blakstads vei 1
4838 Arendal
Postadresse:
Postboks 788, Stoa
4809 Arendal
Telefon: +47 37 00 67 80
E-post: agder.arbeidsmiljo@aa-miljo.no

Kontaktpersoner

Foto Mona Hauglid_0148

Arbeidsområde:
Psykososialt arbeidsmiljø og organisatoriske forhold.

Utdanning:
Bachelor barnehagelærer. Ferdigstiller master i innovasjon og ledelse våren 2023.

Katrine Hopen

Konstituert Daglig Leder
Telefon 41 20 19 43
Bjørn Arne Helgesen

Arbeidsområder:
Psykososialt arbeidsmiljø og organisatoriske forhold. Sykefravær.

Utdanning:
Sosionom, videreutdanning i bl.a. økonomi og administrasjon, personalledelse og veiledning. Grunnkurs og videreutdanningsprogrammet for BHT ved Statens Arbeidsmiljø Institutt.

Bjørn Arne Helgesen

HMS rådgiver
Telefon 97 05 09 57
Laila Helen Venaas, Agder Arbeidsmiljø IKS

Arbeidsområde:
Arbeidsmedisin.

Utdanning:
Sykepleier. Førstehjelpsinstruktør. Grunnkurs for BHT ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Laila Helen Venaas

HMS rådgiver/Sykepleier
Telefon 93 49 98 62
Madeleine_800x1000

Arbeidsområder:
Psykososialt arbeidsmiljø og organisatoriske forhold.

Utdanning:
Master i arbeidslivspedagogikk (læring, teknologi og arbeid). Grunnkurs for BHT ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Madeleine V. Urdal

HMS rådgiver
Telefon 92 21 28 80
Ingard Kana

Arbeidsområder:
Psykososialt arbeidsmiljø og organisatoriske forhold.

Utdanning:
Bachelor i teologi med pedagogikk. Videreutdanning i bl.a. konflikthåndtering, mekling og sertifisert faktaundersøker via Arbeidsmiljøspesialistene AS. Grunnkurs for BHT ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Ingard Kana

HMS rådgiver
Telefon 91 13 59 43
Tone Marie Trondal

Arbeidsområder:
Ergonomi.

Utdanning:
Ergoterapeut. Videreutdanning i Helse- og sosial administrasjon. Godkjent arbeidsplassvurderer for NAV. Grunnkurs og videreutdanningsprogram for BHT ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Tone Marie Trondal

HMS rådgiver/Ergoterapeut
Telefon 98 03 35 46
Gunn M. Gundersen

Arbeidsområder:
Arbeidsmedisin.

Utdanning:
Sykepleier. Videreutdanning i blant annet offentlig administrasjon og ledelse.
Førstehjelpsinstruktør. Grunnkurs og videreutdanningsprogram for BHT ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Gunn M. Gundersen

HMS rådgiver/Sykepleier
Telefon 97 07 46 48
Stine Schelderup Ruud

Arbeidsområder:
Psykososialt arbeidsmiljø og organisatoriske forhold.

Utdanning:
Master i arbeids- og organisasjonspsykologi. Fordypningskurs i konflikthåndtering og sertifisert faktaundersøker via Arbeidsmiljøspesialistene AS. Grunnkurs for BHT ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Stine Schjelderup Ruud

HMS rådgiver
Telefon 90 25 34 54
Nicolai Nicolaisen

Arbeidsområder:
Yrkeshygiene.

Utdanning:
Ingeniør med videreutdanning i blant annet pedagogikk og HMS. Grunnkurs for BHT ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Nicolai Nicolaisen

HMS rådgiver/Yrkeshygieniker
Telefon 97 16 39 13
Bente Solberg

Arbeidsområder:
Administrasjon og HMS systematikk.

Utdanning:
EMBA i Business Administration

Bente Solberg

Administrasjons- og HMS rådgiver
Telefon 92 48 07 07
Anne Nesset Eilertsen

Arbeidsområde:
Arbeidsmedisin.

Utdanning:
Bachelor i Sykepleie. Videreutdanning i Veiledningspedagogikk og Kartlegging av Pasienter i Kommunehelsetjenesten. Videreutdanning i Lindrende Omsorg.

Anne Nesset Eilertsen

HMS rådgiver/Sykepleier
Telefon 98 23 33 03
Alexander Nystedt

Arbeidsområde:
Arbeidsmedisin.

Utdanning:
Spesialist i allmenn medisin. Flere spesialiseringer innenfor arbeidsmedisinfeltet bla. sjøfartsmedisin og dykkermedisin.

Alexander Nystedt

Lege

Hvem kan kontakte oss?

Alle ansatte, ledere, verneombud og tillitsvalgte hos våre eiere og kunder, kan ta kontakt med oss. Vi oppfordrer alltid til å ta opp arbeidsmiljøspørsmål direkte med leder eller verneombud. Dersom kontakten fører til oppfølging, vil alltid leder og eventuelt verneombud/tillitsvalgt bli involvert i videre gjennomføring av oppdraget. Vår bistand vil alltid være forankret i Arbeidsmiljøloven og forskriftene.
Illustrasjonsbilde Agder Arbeidsmiljø IKS

Våre eiere og styre

Vi eies av kommunene Arendal, Åmli og Froland samt Agder fylkeskommune.
Representantskapet består av:
  • Kommunedirektør Harald Danielsen, Arendal kommune
  • Kommunedirektør Christina Ødegård, Åmli kommune
  • Kommunedirektør Bo Andre Longum, Froland Kommune
  • Fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft, Agder fylkeskommune
Styret består av:
  • Leiv Egil Thorsen (leder)
  • Guttorm Fevang (nestleder)
  • Inger Mari Hansen Søvig, styremedlem
  • Anne-Liv Garmann-Johnsen, styremedlem
  • Ingard Einar Kana, styremedlem ansattes representant
Varamedlemmer:
Andreas Poppe, Grete Nærbø, Jan Kåre Ask, Liv Ingjerd Byrkjeland og Tone Marie Trondal.
Logo Agder fylkeskommune
Logo Arendal kommune
Logo Froland kommune
Hopp rett ned til innholdet