Vi er din samarbeidspartner

i HMS og BHT-saker

Kontakt oss på e-post eller telefon 37 00 67 80 mellom kl. 9 – 15.

Agder Arbeidsmiljø IKS

Besøksadresse / leveringsadresse:
Ragnvald Blakstads vei 1
4838 Arendal
Postadresse:
Postboks 788, Stoa
4809 Arendal
Telefon: +47 37 00 67 80
E-post: agder.arbeidsmiljo@aa-miljo.no

Kontaktpersoner

Inger-Lise Hognerud

Arbeidsområder:
Daglig ledelse og drift av selskapet. Psykososialt arbeidsmiljø og organisatoriske forhold.

Utdanning:
Jurist. Videreutdanning i individuell og kollektiv arbeidsrett og ledelse.

Inger-Lise Hognerud

Daglig leder
Telefon 41 23 27 37
Bente Olsen, Agder Arbeidsmiljø IKS

Arbeidsområder:
Merkantile oppgaver.

Utdanning:
Sekretær/Grunnkurs for BHT personell.

Bente Olsen

Sekretær
Tel. 37 00 67 80/91 66 46 29
Bjørn Arne Helgesen

Arbeidsområder:
Psykososialt arbeidsmiljø og organisatoriske forhold. Sykefravær.

Utdanning:
Sosionom, videreutdanning i bl.a. økonomi og administrasjon, personalledelse og veiledning. Grunnkurs og videreutdanningsprogrammet for BHT ved Statens Arbeidsmiljø Institutt.

Bjørn Arne Helgesen

HMS rådgiver
Telefon 97 05 09 57
Laila Helen Venaas, Agder Arbeidsmiljø IKS

Arbeidsområde:
Arbeidsmedisin.

Utdanning:
Sykepleier. Førstehjelpsinstruktør. Grunnkurs for BHT ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Laila Helen Venaas

HMS rådgiver/Sykepleier
Telefon 93 49 98 62
Madeleine_800x1000

Arbeidsområder:
Psykososialt arbeidsmiljø og organisatoriske forhold.

Utdanning:
Master i arbeidslivspedagogikk (læring, teknologi og arbeid).

Madeleine V. Urdal

HMS rådgiver
Telefon 92 21 28 80
Ingard Kana

Arbeidsområder:
Psykososialt arbeidsmiljø og organisatoriske forhold.

Utdanning:
Bachelor i teologi med pedagogikk. Videreutdanning i bl.a. konflikthåndtering, mekling og sertifisert faktaundersøker via Arbeidsmiljøspesialistene AS. Grunnkurs for BHT personell ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Ingard Kana

HMS rådgiver
Telefon 91 13 59 43
Tone Marie Trondal

Arbeidsområder:
Ergonomi.

Utdanning:
Ergoterapeut. Videreutdanning i Helse- og sosial administrasjon. Godkjent arbeidsplassvurderer for NAV. Grunnkurs og videreutdanningsprogram for BHT ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Tone Marie Trondal

HMS rådgiver/Ergoterapeut
Telefon 98 03 35 46
Gunn M. Gundersen

Arbeidsområder:
Arbeidsmedisin.

Utdanning:
Sykepleier. Videreutdanning i blant annet offentlig administrasjon og ledelse.
Førstehjelpsinstruktør. Grunnkurs og videreutdanningsprogram for BHT ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Gunn M. Gundersen

HMS rådgiver/Sykepleier
Telefon 97 07 46 48
Stine Schelderup Ruud

Arbeidsområder:
Psykososialt arbeidsmiljø og organisatoriske forhold.

Utdanning:
Master i arbeids- og organisasjonspsykologi. Fordypningskurs i konflikthåndtering og sertifisert faktaundersøker via Arbeidsmiljøspesialistene AS.

Stine Schjelderup Ruud

HMS rådgiver
Telefon 90 25 34 54
Nicolai Nicolaisen

Arbeidsområder:
Yrkeshygiene.

Utdanning:
Ingeniør med videreutdanning i blant annet pedagogikk og HMS.

Nicolai Nicolaisen

HMS rådgiver/Yrkeshygieniker
Telefon 97 16 39 13
Alexander Nystedt

Arbeidsområde:
Arbeidsmedisin.

Utdanning:
Spesialist i allmenn medisin. Flere spesialiseringer innenfor arbeidsmedisinfeltet bla. sjøfartsmedisin og dykkermedisin.

Alexander Nystedt

Lege

telefon

e-post

X