Nettside: Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (oppdaterte tall)

 

 

Er du interessert i forskning hva gjelder forholdet mellom arbeidsmiljøforhold og de ansattes helse? På nettsiden www.noa.stami.no publiserer Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) nasjonal statistikk og faktakunnskap vedrørende sykefravær, arbeidsmiljø, helse og frafall fra arbeidslivet. Siden forsøker å vise til en helhetlig oversikt over arbeidsmiljøutfordringer, og er svært nyttig for deg som er interessert i og ønsker mer forskningsbasert kunnskap om arbeidsmiljøforhold i Norge. Det å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet er en viktig faktor for at de ansatte skal ha god arbeidshelse, og i den sammenheng vil det være nyttig å starte med de forholdene vi vet fra forskningen har betydning for helsen. Siden er nå oppdatert med nye og ferske tall! 

Trykk på bildet for å komme til nettsiden! 

 

 Hopp rett ned til innholdet