STAMI – hva er yrkesmessig utbrenthet?

Hva ligger egentlig i begrepet utbrenhet? Et begrep som har vært brukt i arbeidslivet, blant leger og innen forskning og over mange år, uten at det har vært en enhetlig definisjon og forståelse. Det europeiske forskningsnettverket OMEGA-NET, som ledes av overlege Merete Drevvatne Bugge fra STAMI, har nylig kommet frem til en standardisert definisjon av begrepet. Bugge har i tråd med dette skrevet en nyhetssak på STAMI om prosessen og definisjonen. Du kan lese nyhetssaken til STAMI ved å trykke på bildet nedenfor!

Klikk her for å lese hele artikkelen bak definisjonen! 

 Hopp rett ned til innholdet