Nettside: Arbeidsmiljøportalen.no

 

Arbeidstilsynet, STAMI, NAV og Petroleumstilsynet har fått i oppdrag å etablere en nasjonal arbeidsmiljøsatsning som skal bidra til at flere virksomheter jobber systematisk og kunnskapsbasert med forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Arbeidsmiljøportalen.no er et av flere tiltak i denne satsningen. Nettsiden skal formidle informasjon om effektivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Innholdet er bransjerettet og består av kunnskapsbaserte verktøy og fakta som er tilpasset arbeidsmiljøutfordringer i ulike sektorer, virksomheter og bransjer.

 

Trykk på bildet for å komme til nettsiden! 

 

 Hopp rett ned til innholdet