STAMI – fremtidens arbeidsliv og digitalisering

 

Digitale plattformer, digital kommunikasjon og sosiale medier har fått inntog i det Norge arbeidslivet for fullt. Digitaliseringen som har foregått har endret måten arbeid utføres og organiseres på, med påfølgende konsekvenser for helse og arbeidsmiljø. I STAMI sin nyeste nyhetssak “Fremtidens arbeidsliv, technostress og digitale arbeidsmiljøfaktorer” skriver prosjektleder Jan Olav Christensen om en nylig gjennomført litteraturgjennomgang som er en del av det større Nordiske prosjektet  «Fremtidens arbeidsliv: Muligheter og utfordringer for den Nordiske modellen» ledet av Forskningsstiftelsen Fafo. 

Klikk på bildet for å lese hele nyhetssaken til STAMI!

Klikk her for å lese hele forskningsrapporten! 

 Hopp rett ned til innholdet