Koronavirus – korte fakta og informasjon om smittemåte

 

På internett og i nyhetsbildet handler det meste om korona viruset i disse dager. Det kan være vanskelig å skille hva som er fakta og hva som er feilinformasjon. Vi baserer våre råd på informasjon fra folkehelseinstituttet, helsedirektoratet, arbeidstilsynet og annen informasjon fra det offentlige.

 

Korte fakta: 

Koronaviruset ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020.

12. mars 2020 erklærte WHO utbruddet som en pandemi.

Det nye koronaviruset er et tidligere ukjent virus, men har visse genetiske likheter med andre virus i koronavirusfamilien.

Det er ikke sikkert hvor lenge viruset som forårsaker COVID-19 overlever på overflater, men det ser ut til å oppføre seg liknende som andre koronavirus. Forskning antyder at koronavirus (inkludert foreløpig informasjon om det nye koronaviruset) kan overleve på overflater fra få timer til flere dager. Dette vil variere under ulike forhold slik som type overflate, temperatur, sollys og luftfuktighet.

 

Informasjon om smittemåte:

Smittemåten er hovedsakelig dråpe- og kontaktsmitte som for andre koronavirus, men man har også påvist viruset i avføring. Kunnskap om smittevei er imidlertid begrenset siden dette er et nytt virus, så egenskaper til nært beslektede koronavirus legges til grunn for rådene.

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person, på tre måter:

  • Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.
  • Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre som igjen via hendene bringer det i kontakt med slimhinner i øyne, nese eller munn
  • Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar, gjenstander eller kontaktflater (for eksempel dørhåndtak, tastatur, telefon og lignende) gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene og andre kommer i kontakt med gjenstanden/flaten.

 

Link til folkehelseinstituttet.

 Hopp rett ned til innholdet