Høyere risiko for sykefravær ved åpne kontorlandskap og delte kontorer

 

Åpne kontorlandskap, «free seating» og delte kontorer har vært trendy lenge på norske arbeidsplasser. Nyere forskning har funnet en sammenheng mellom legemeldt sykefravær fra NAV og åpne kontorlandskap og delte kontorløsninger. De som deler kontor har så mye som 18 prosent høyere risiko for sykemelding enn de som har sitt eget kontor, mens arbeidstakere med åpent kontorlandskap rapporter om 12 prosent høyere risiko for sykemelding. Slike forskningsfunn peker mot negative langtidskostnader for organisasjonen og den enkelte ansatte, og understreker at hvordan man velger å utforme den enkeltes arbeidssituasjon har stor betydning for legemeldt sykefravær.

Les mer om forskningen her!

Klikk her for å lese here artikkelen.

 

 Hopp rett ned til innholdet