STAMI – Tilrettelagt nattarbeid kan redusere risiko for ulykker og kreft

 

Skiftarbeid, nattarbeid og lang arbeidstid er en del av arbeidslivet for mange nordmenn og er viktige risikofaktorer i dagens arbeidsliv. STAMI har nylig deltatt i en ekspertgruppe der de jobbet med å gjennomgå og diskutere en stor mengde vitenskapelige studier knyttet til tematikken. Resultatene fra arbeidet viste at nattarbeid kan tilrettelegges slik at risikoene forbundet med slikt arbeid blir mindre.

Klikk på bildet for å lese mer om hvilke funn ekspertgruppen hadde!

 Hopp rett ned til innholdet