STAMI – Delte og åpne kontorlandskap som risiko for uførepensjon

 

Nyere forskning har vist at delte og åpne kontorlandskap har en sammenheng med økt risiko for sykefravær (Se tidligere nyhetssak her). En helt ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser nå at ansatte som sitter i åpne kontorlandskap har nesten dobbelt så høy sannsynlighet for å bli uføretrygdet som de som sitter på eget kontor. Mens de som deler kontor har 50 prosent høyere sannsynlighet for å bli uføretrygdet sammenlignet med de som sitter på eget kontor.

 

 

 

Klikk her for å lese nyhetssaken fra STAMI.

Klikk her for å lese hele artikkelen (Nielsen, Emberland & Knardahl, 2020.)Hopp rett ned til innholdet