Film: Hvordan bygge robusthet hos ansatte i beredskapsyrker?

 

Det å arbeide i beredskapsyrker  kan være krevende og belastende. Robusthet er en personlighetsfaktor som er spesielt viktig i denne typen yrker. Undervisningsfilmen «Å bygge robusthet hos helsepersonell i frontlinje» er en film laget av Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Øst (RVTS), og omhandler nettopp dette. Hvordan bygger man robusthet blant de ansatte. Filmen har fokus på helsepersonell som arbeider på sykehus, men er aktuell for alle typer beredskapsyrker slik som helsepersonell, brannfolk, politi og militære.

 

Filmen finner du på Psykososialberedskap.no som driftes av Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Øst (RVTS). Klikk her for å se filmen! 

 Hopp rett ned til innholdet