Idébanken- “HMS i offentlig sektor – forebygging av sykefravær og tidlig avgang fra arbeidslivet”

 

Et overordnet mål med IA-avtalen har vært å redusere sykefraværet. Mange tiltak er satt i verk, likevel har ikke sykefraværet gått nevneverdig ned i offentlig sektor. Solveig Osborg Ose har fulgt IA-avtalen som forsker. Hun mener tiltakene ville fått mer varig effekt om de hadde vært knyttet til det langsiktige, systematiske HMS-arbeidet.

Osborg Ose har sammen med Hans Jacob Busch nylig gitt ut boken “HMS i offentlig sektor – forebygging av sykefravær og tidlig avgang fra arbeidslivet”. Klikk på bildet for å lese mer om deres arbeid!
https://www.idebanken.org/innsikt/intervju/mange-kan-unnga-sykmelding-om-de-far-bearbeidet-krevende-opplevelser-i-jobben

 Hopp rett ned til innholdet