Idébanken- «HMS i offentlig sektor – forebygging av sykefravær og tidlig avgang fra arbeidslivet»

 

Et overordnet mål med IA-avtalen har vært å redusere sykefraværet. Mange tiltak er satt i verk, likevel har ikke sykefraværet gått nevneverdig ned i offentlig sektor. Solveig Osborg Ose har fulgt IA-avtalen som forsker. Hun mener tiltakene ville fått mer varig effekt om de hadde vært knyttet til det langsiktige, systematiske HMS-arbeidet.

Osborg Ose har sammen med Hans Jacob Busch nylig gitt ut boken «HMS i offentlig sektor – forebygging av sykefravær og tidlig avgang fra arbeidslivet». Klikk på bildet for å lese mer om deres arbeid!

 X