STAMI – nye regler for bedriftshelsetjenestene

 

Det er nye regler for bedriftshelsetjenester fra 2023. Blant de nye endringene er at det stilles krav om obligatorisk opplæring for alle ansatte i bedriftshelsetjenesten før 01 oktober 2023, og en tydeliggjøring av tjenestenes kjerneoppgaver. Bedriftshelsetjenestens kjerneoppgaver er å bistå virksomhetene med råd og veiledning om risikoforhold i arbeidet som påvirker de ansettest arbeidshelse. Således er vårt hovedfokus på det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. Bedriftene har krav om å tilknytte seg en bedriftshelsetjeneste “når risikoforholdene i virksomhetene tilsier det”. Les mer om endringene i STAMI sin nyhetssak her.Hopp rett ned til innholdet