Arbeidstilsynet – forebygge muskel- og skjelettplager

 

Arbeidstilsynet understreker i sin nyhetsartikkel, “Tilsyn viser at fleire må førebygge arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager”, viktigheten av at virksomheter jobber systematisk med å forebygge arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet, sier at Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn på 1265 virksomheter med dette som tema, og at de har avdekket brudd hos 7 av 10 virksomheter. Klikk på bildet for å lese nyhetsartikkelen!

 

 

Klikk her for å lese mer om temaet på Arbeidstilsynets hjemmeside!Hopp rett ned til innholdet