UTDANNINGSNYTT.NO – “Satte barna i jobb – fikk sykefraværet ned”

Utdanningsnytt.no omtaler i sin artikkel “Satte barna i jobb – fikk sykefraværet ned” et satsingsprosjekt på ergonomisk pedagogikk i Tromøy barnehage. Prosjektet ble igangsatt av Johnny Svensvik, styrer i barnehagen, og hadde som mål å redusere belastningsskader blant de ansatte. Ved å gjøre fysiske tilpasninger og satse på ergonomisk pedagogikk, fikk barnehagen ned sykefraværet. Det ble lettere for barna å klare mer selv, og belastningen på de ansatte gikk ned.

Klikk her for å lese mer om hvilke grep Tromøy barnehage har gjort.Hopp rett ned til innholdet