STAMI – Syv viktige faktorer for arbeidsmiljøet i helsetjenesten

Koronakrisen har endret arbeidshverdagen til mange arbeidstakere i Norge. Økt arbeidspress, rollekonflikter, angst og frustrasjon rundt manglende ressurser er noen av arbeidsmiljøutfordringene helsevesenet står ovenfor i dag. STAMI har i sin nyeste nyhetssak “Hvordan påvirker krisen arbeidsmiljøet i helsevesnet?” republisert en artikkel skrevet av Legeforeningen ved Ingvild Bjørgo Berg. Artikkelen er primært rettet mot leger og sykehus og omhandler syv ulike utfordringer som ansatte i helsevesenet og helsemyndighetene bør være spesielt oppmerksomme på i tiden fremover. Disse syv utfordringene utpeker seg til å være spesielt viktige under krisesituasjoner slik som koronakrisen, og vil også være gjeldende for blant annet kommunal helsetjeneste.

Klikk på bildet for å lese hele nyhetssaken til STAMI!

Klikk her for å lese innlegget fra Legeforeningen!

 Hopp rett ned til innholdet