Kriseledelse og hjemmekontor

Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at ansatte til enhver tid har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og i den sammenheng er det viktig at arbeidsgiver snakker ofte med sine ansatte.

Hvilke forskrifter og lovverk er gjeldende i denne arbeidssituasjonen?

For å unngå koronasmitte har mange arbeidstakere opplevd den siste tiden at arbeidsstedet deres er midlertidig stengt, og de har fått beskjed om at de i stedet må arbeide hjemmefra. Spørsmålet mange stiller seg da er om forskrift om arbeid i arbeidstakers hjem er gjeldende? Kort oppsummert kan man si at denne forskriften ikke er gjeldende for de fleste som arbeider i hjemmekontor som skyldes koronasmitten. Dette er fordi forskrift om arbeid i arbeidstakers hjem, § 1 andre ledd, sier at forskriften ikke er gjeldende for hjemmearbeid som er kortvarig eller tilfeldig. Hjemmekontor som skyldes koronasituasjonen er en akutt, midlertidig situasjon og er ikke en fleksibel arbeidstidsordning der hjemmekontor er en frivillig alternativ løsning til vanlig kontorløsning på arbeidsplass.

I denne krevende situasjonen er det arbeidsmiljøloven som gjelder. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidsforholdene til den enkelte arbeidstaker til enhver tid er fullt forsvarlig, som innebærer at arbeidet ikke fører til sykdom, skade eller plager for de ansatte. For å få til dette er det viktig at arbeidsgiver snakker ofte med sine ansatte.

Les mer om dette på arbeidstilsynets hjemmeside

Hvordan gi lederstøtte til de ansatte som sitter hjemme?

Den praktiske og emosjonelle støtten fra leder vil være av stor betydning for den enkelte arbeidstakers emosjonelle bearbeiding av belastningene ved koronakrisen. De enkelte medarbeiderne er forskjellige, og ulike personer vil kunne ha ulikt behov for oppfølgning og støtte. Det er viktig at ledere i denne perioden tar vare på alle sine ansatte, det gjelder også de som sitter hjemme. Lederen må ovenfor disse ansatte være proaktiv, synlig og tilgjengelig, og det er viktig at man tar den enkelte ansatte på alvor. Som leder trenger du ikke ha en spesiell grunn for å ta kontakt med ansatte som sitter hjemme, og man kan gjerne ringe rundt for å høre hvordan de ansatte har det. I krise er det leders ansvar å opprettholde daglig drift og produktivitet så langt det er mulig. Vær klar over at det å ha hjemmekontor krever en viss selvdisiplin fra de ansatte. Mange synes de jobber dårligere og har lavere produktivitet, og mange kjenner på en følelse av at de ikke svarer til forventningene til verken leder eller organisasjonen. Som leder er det flere ting du kan gjøre for å hjelpe dine ansatte på vei mot en produktiv hverdag og for å etablere hjemmesituasjon som er fullt forsvarlig:

  •         Gjør deg tilgjengelig – ring rundt til dine ansatte, sett av tid til å høre hvordan de har det og spør hva de trenger!
  •         Være tydelig og konkret i ansvarsområder og fordeling av oppgaver. Gi gjerne tidsfrister og tilbakemeldinger på oppgaver som er gjennomført
  •         Undersøk om fleksibel arbeidstid kan hjelpe dine ansatte med hjemmekontorsituasjonen, da skoler og barnehager også har stengt
  •         Vis respekt for at forskjellige ansatte har ulike reaksjoner
  •         Etabler virtuelle treffpunkt i løpet av arbeidsdagen, på denne måten skaper du en arena for at de ansatte kan holde kontakt med hverandre
  •         Oppfordre arbeidstakere til å variere arbeidsstilling og ta pauser
  •         Forbered dine ansatte så godt som mulig på hva som kommer, og gi de ansatte nødvendig opplæring for å mestre den nye hverdagen
  •         Forbered og etabler faste tidspunkter for informasjon. Dersom du ikke har ny informasjon til de ansatte kan du gjenta det som gjelder
  •         Få en oversikt over hvem i avdelingen som kan bistå med praktisk og emosjonelle støtte dersom der skulle være behov for det

 

Det å være leder i krise vil også kunne føre med seg noe positivt. Du vil kunne oppleve at noen overrasker deg og viser seg fra en helt ny side. Man vil også lære seg helt nye måter å arbeide på som vil kunne gjøre fremtidens arbeidsprosesser enklere!

 Hopp rett ned til innholdet