Helsedirektoratet – Psykososial støtte under koronapandemien

 

Koronakrisen har endret arbeidshverdagen til mange arbeidstakere, og flere forteller om at den nye situasjonen er krevende. Den psykososiale støtten fra ledere og andre kolleger er av stor betydning for den enkelte ansattes bearbeiding av belastningene som oppstår med krisen. Støtte vil være viktig for å redusere stress og påkjenninger som de ansatte forteller om. Helsedirektoratet har i tråd med dette utviklet en helt ny veileder med gode råd til ledere, medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud for hvordan de kan ta vare på kolleger, medarbeidere og seg selv under pandemien.

Klikk på bildet for å lese hele veilederen til Helsedirektoratet!

 Hopp rett ned til innholdet