STAMI – Arbeidsmiljø: Det handler om arbeidet

STAMI har i sin nyhetssak «Arbeidsmiljø: Det handler om arbeidet» republisert en artikkel skrevet av Lasse Lønnebotn i STAMIs magasin Arbeid og helse. Artikkelen handler om arbeidsmiljøet, hva er det og hva handler det om? Les de interessante utsagnene til Pål Molander, direktør i Statens Arbeidsmiljøinstitutt ved å trykke på bildet nedenfor!