STAMI – Kjemiske stoffer som påvirker kognitive funksjoner

I STAMI sin nyhetssak «Kullos og andre kjemiske stoffer kan påvirke kognitive funksjoner» omtales en kunnskapsrapport over kjemiske stoffer som kan påvirke nevropsykologiske funksjoner slik som hukommelse, språk, reaksjonsevne og fingerferdigheter. Rapporten er bestilt av Arbeidsmiljöverket i Sverige, og svenske og norske forskere har samarbeidet i prosjektet. 

Klikk på bildet for å lese mer om hvilke stoffer rapporten omtaler!

 Hopp rett ned til innholdet