STAMI – sykefravær i hjemmetjenesten

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har nylig kommet med nyhetssak som omhandler sykefravær i hjemmetjenesten. De har over lang tid forsket på arbeidsmiljøet i Norge, og er nå i gang med et stort prosjekt i hjemmetjenesten med fokus på årsaker til det høye sykefraværet i bransjen. Blant arbeidsmiljøfaktorene som trekkes frem er høye emosjonelle krav og rollekonflikter. 

Klikk her for å lese hele nyhetsartikkelen på STAMI sin hjemmeside! 

Klikk her for å delta på seminar om arbeidsmiljøet sin betydning for sykefravær i hjemmetjenesten (07 juni 2023).

 

 Hopp rett ned til innholdet