Agder Arbeidsmiljø IKS – Revidert stikkskadeskjema

Ved mulig blodsmitte ved stikkskade, blodsøl eller bitt er det fare for overføring av sykdom. Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver å kartlegge, risikovurdere og gjennomføre nødvendige tiltak for å minske helserisiko for arbeidstakerne. Hvis en ansatt er utsatt for helserisiko gjennom blodsmitte, skal arbeidsgiver ha rutine for akutt håndtering av skaden, oppfølging og rapportering.

I denne PDF filen finner dere:
– Skjema for stikkskade og mulig blodsmitte.
– Beskrivelse av førstehjelp ved forskjellige smittefarlige hendelser.
– Sjekkliste ment som et hjelpemiddel for ansatt og leder for å huske tiltak og
rapportering etter skade.

 Hopp rett ned til innholdet