Eu prosjektet Gode arbeidsplasser sikrer rett belastning 2020-22 (healthy-workplaces.eu) har gjennom forskning kommet med anbefalt trening tilpasset din arbeidshverdag. En rørlegger, renholdsarbeider, sykepleier, sjåfør og kontoransatt har alle ulike arbeidskrav og treningsbehov. Noen går mye, andre beveger seg lite, noen har stive skuldre og andre...

Er du interessert i å få med deg den nyeste forskningen om fremtidens arbeidsliv og forebyggende tiltak for å sikre gode arbeidsforhold fremover? 18. september arrangerer Den internasjonale arbeidsorganisasjonen, arbeidstilsynene i de nordiske landene og NIVA Education webinar om tematikken. ...

Hopp rett ned til innholdet