Hva kreves det av lærere, barnehagelærere og ledere i skole og barnehage som under pandemien står i et konstant stress med press fra ulikt hold og fra ansatte, elever og barn og foresatte? Og hvordan påvirkes de? I STAMI sin nyhetssak omtales podkasten "Lærerrommet", der...

Arbeidsmiljøportalen.no skal formidle informasjon om effektivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Innholdet er bransjerettet og består av kunnskapsbaserte verktøy og fakta som er tilpasset arbeidsmiljøutfordringer i ulike sektorer, virksomheter og bransjer....

I STAMI sin nyeste nyhetssak omtales doktorgraden til Dhaksshaginy Rajalingam, gjesteforsker ved STAMI. I doktorgraden konkluderer Rajalingam med at mobbing i arbeidslivet trolig har mer alvorlige helsekonsekvenser enn tidligere antatt....

FHI har i sin nyhetssak "Råd til arbeidsplasser" samlet råd om smitteforebygging på arbeidsplasser, og råd om bruk av hjemmekontor og fleksibel arbeidstid....

Hopp rett ned til innholdet